Online support

Pagina volgorde veranderen
Onder 'Pagina's' in de werkbalk kun je de volgorde van de pagina's veranderen door de paginanaam te klikken en slepen. 

Maak een submenu door de naam te slepen in een andere paginanaam.